Itäkeskuksen alueen RuutiBudjetin äänestyksen tulokset v.2018

EevaYleinen

Ruutia!

RuutiBudjetti on osallistuvan budjetoinnin malli, jossa nuorten vapaa-ajan toiminnasta ja palveluista päätetään yhdessä 13-17- vuotiaiden nuorten kanssa. Nuoret voivat vaikuttaa esimerkiksi nuorisoyksiköissä toteutettavaan toimintaan ja tapahtumiin. Pääsääntönä on, että nuorten suunnitteleman toiminnan tulee tukea helsinkiläisten nuorten hyvinvointia ja tuottaa iloa mahdollisimman monelle nuorelle.

RuutiBudjetissa nuoret ideoivat ja jalostavat myös sellaisia toimenpiteitä ja kehitysehdotuksia, jotka liittyvät johonkin muuhun kuin nuorisopalveluiden toimintaan. Sellaiset projektit, joiden toteuttamiseen tarvitaan muitakin kuin nuorisopalvelujen työvoimaa, viedään eteenpäin oikeille toimialoille ja toimijoille. Nuorisopalveluiden rooli on tukea nuoria ideoinnissa ja ohjata nuorten ehdotukset eteenpäin oikeille toimijoille.

Itäkeskuksen alueen nuorilta huhtikuussa 2018 kerättyjen
mielipiteiden, kokemusten ja ideoiden pohjalta vapaaehtoiset nuoret työstivät
työpajoissa 14.5.2018 ja 17.9.2018 RuutiBudjetin toimenpide-ehdotuksia, jotka vietiin äänestykseen alueen yläkouluille.

Itäkeskuksen alueen RuutiBudjetti- kouluihin kuuluvat Itäkeskuksen peruskoulu, Myllypuron peruskoulu sekä Vartiokylän yläaste. Äänestykseen osallistui yhteensä 395 nuorta.

Äänestyksen tulosten perusteella nuoret ja päättäjät neuvottelevat eniten ääniä saaneiden ehdotusten budjetista tai/ja eteenpäin viemisestä Itäkeskuksen alueen neuvottelukunnassa ma 29.10. ja koko itä-helsingin alueen yhteisessä neuvottelukunnassa ti 20.11.2018.

Äänestysprosentit kertovat äänien jakautumisesta suhteessa kaikkiin annettuihin ääniin (394 ääntä) ja lainaukset ovat nuorten tarkennuksia ehdotuksiin työpajojen aikana.

 

Tulokset:

1. Kesätöitä 14-vuotiaille nuorille (37% äänistä)

“Lähialueella esim. kerhoja, kursseja, leiri, kahvila, leikkipuistoissa apuna.

Jotta saataisiin kokemusta tulevaisuutta varten.

Nuoret itse miettimässä uusia työpaikkoja nuoriso-ohjaajien kanssa.

Hyödyttäisi nuoria ja heitä kenelle työssä järjestettäisiin toimintaa (esim. pienemmät lapset)”.

 

2. Kesätyöseteli 14- vuotiaille – aloitteen tekeminen (19% äänistä)

“Asiasta kiinnostuneet nuoret tekevät kaupungin kattavan aloitteen nuoriso-ohjaajien kanssa”.

 

3. Koripallokenttä virallisilla mitoilla Myllypuron alakentälle (liikuntapuistoon)

aloitteen tekeminen                                                                                 (17% äänistä)

“Maksuton, vapaaseen käyttöön, eli kaikki saa mennä, kaikki hyötyvät. Pehmeä kenttä.

Myllypurossa ei ole hyvää koripallokenttää.

Asiasta kiinnostuneet nuoret tekevät aloitteen nuoriso-ohjaajien kanssa.

Jos hanke toteutuu nuoret mukana suunnittelussa (mihin paikkaan, minkälainen kenttä tarkemmin jne.)”

 

4. Nuorten järjestämiä lani- tapahtumia  (14% äänistä)

“Eri puolilla Helsinkiä nuorisotaloilla, joka toinen kuukausi. Lisää nuorten sosiaalisia suhteita.

Uusi idea, samanlaisia ei ole järjestetty.

Lainakoneita kaupungin nuorisotaloilta tapahtumiin.

Asiasta kiinnostuneet nuoret suunnittelemassa ja toteuttamassa tapahtumaa aikuisten kanssa.

Mietitään yhteistyötä esim. seurakunnan, muiden nuorisopalveluiden kanssa.

Voi tulla mukaan ihan vain paikan päälle.”

 

5. Fudis- toimintaa yli 13 –vuotiaille (10% äänistä)

Viikoittain Myllypurossa (kesällä ulkona, talvella pallomylly).

Nuorille maksuton, kaikille sukupuolille yhteinen.

Valmentajat pyydetään esim. seuroista, 2 valmentajaa/ryhmä.

Nuoret mukana suunnittelemassa ja mainostamisessa.

 

6. Bändikerho (3% äänistä)

“Kipinän studiossa/bändihuoneella tai koulun musiikkiluokassa.

Maksutonta. Isommat ohjaa pienempiä ja saa siitä korvauksen (ohjaajat 15-18v.)”

 

Lämpimät kiitokset alueen kouluille ja etenkin nuorille jo nyt. Tästä on hyvä jatkaa tärkeiden ehdotusten eteenpäin viemistä ja toteutusta.

<3: Itäkeskuksen Ruuti-tiimin ohjaajat